Opatrenie Antibyrokratické balíčky

aktualizované: 26.10.2023
 
 
 
Jedným z účinných nástrojov zlepšovania podnikateľského prostredia sú opatrenia na zlepšovanie podnikateľského prostredia.
 
Ministerstvo hospodárstva SR ako gestor agendy lepšej regulácie sa dlhodobo venuje navrhovaniu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Opatrenia sú formulované v spolupráci s podnikateľskými zväzmi a združeniami. Ich cieľom je nielen odbúravanie byrokracie v reguláciách a uľahčovanie podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva, ale aj snaha o zlepšovanie umiestnenia SR v medzinárodných rebríčkoch hodnotenia kvality podnikateľského prostredia. 
 
Prehľad všetkých antibyrokratických balíčkov je dostupný na webovej stránke 
https://zlepsipodnikanie.mhsr.sk/
 
 
 
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk