Tlačový odbor

Ing. Peter Podstupka

poverený zastupovaním riaditeľky tlačového odboru

mobil: +421 918 410 362

e-mail: peter.podstupka@mhsr.sk

 

Mgr. Mária Pavlusík

hovorkyňa

mobil: +421 903 719 279

e-mail: maria.pavlusik@mhsr.sk

 

Tlačový odbor: tlacove@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk