Priemysel

 

AKTUALITY

Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 03I04-26-V01)

Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je určené ako vykonávateľ pre časť Komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje „Výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“ (28.4.2023)

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie; okresné mestá a nimi zriadené organizácie; vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa.

Viac informácií TU

Schéma štátnej pomoci pre podniky tzv. "2.4"

  • Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre podniky "Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s energetickou krízou v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine" SA.105458 (2022/N)

  • Schéma štátnej pomoci bola zverejnená v obchodnom vestníku č. 25/2023 vydanom 6.2.2023 pod č. G000001

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk