Cudzinci - Foreigners

 

Rozhodovanie o žiadosti o udelenie a obnovenie prechodného pobytu príslušníkom tretích krajín na účel podnikania - často kladené otázky

 

Decision-making for granting and renewal of a temporary residence for third-country nationals in order to run a business in the Slovak Republic - frequently asked questions

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk