Tlačivá

 

Obchod - obchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami - colná politika - colné suspenzie a kvóty

Žiadosť o pozastavenie uplatňovania cla PDF (184,7 kB)

Žiadosť o pozastavenie uplatňovania cla DOC (36,0 kB)

E-mailom v dvoch súboroch formátu DOC (časť I+II, časť III) spolu s povinnými a nepovinnými prílohami v určených termínoch (do 15. februára resp. 15. augusta každého roku). Viac na https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-vztahy-s-tretimi-krajinami/colna-politika/colne-kvoty-a-colne-suspenzie-v-eu/vyzva-pre-vyrobcov-na-podavanie-ziadosti-o-colne-suspenzie-a-colne-kvoty-s-ucinnostou-od-01-01-2017 

Request for tariff suspension PDF (84,6 kB)

Request for tariff suspension DOC (31,5 kB)

E-mailom v dvoch súboroch formátu DOC (časť I+II, časť III) spolu s povinnými a nepovinnými prílohami v určených termínoch (do 15. februára resp. 15. augusta každého roku). Viac na https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-vztahy-s-tretimi-krajinami/colna-politika/colne-kvoty-a-colne-suspenzie-v-eu/vyzva-pre-vyrobcov-na-podavanie-ziadosti-o-colne-suspenzie-a-colne-kvoty-s-ucinnostou-od-01-01-2017 

Vyhlásenie o neexistencii výhradnej obchodnej dohody PDF (190,7 kB)

Vyhlásenie o neexistencii výhradnej obchodnej dohody DOC (12,0 kB)

E-mailom ako povinnú prílohu žiadosti o pozastavenie uplatňovania cla riadne vyplnené, podpísané, s pečiatkou žiadateľa vo formáte PDF (naskenované), v určených termínoch (do 15. februára resp. 15. augusta každého roku). Viac na https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-vztahy-s-tretimi-krajinami/colna-politika/colne-kvoty-a-colne-suspenzie-v-eu/vyzva-pre-vyrobcov-na-podavanie-ziadosti-o-colne-suspenzie-a-colne-kvoty-s-ucinnostou-od-01-01-2017 

Declaration of non-existence of an exclusive trading agreement PDF (81,4 kB)

Declaration of non-existence of an exclusive trading agreement DOC (12,1 kB)

E-mailom ako povinnú prílohu žiadosti o pozastavenie uplatňovania cla riadne vyplnené, podpísané, s pečiatkou žiadateľa vo formáte PDF (naskenované), v určených termínoch (do 15. februára resp. 15. augusta každého roku). Viac na https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-vztahy-s-tretimi-krajinami/colna-politika/colne-kvoty-a-colne-suspenzie-v-eu/vyzva-pre-vyrobcov-na-podavanie-ziadosti-o-colne-suspenzie-a-colne-kvoty-s-ucinnostou-od-01-01-2017 

Námietka proti žiadosti o pozastavenie uplatňovania cla/kvóte PDF (129,5 kB)

Námietka proti žiadosti o pozastavenie uplatňovania cla/kvóte DOC (23,5 kB)

E-mailom vo formáte DOC v určených termínoch (do 1. mája resp. 1. novembra každého roku). Viac informácií na https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-vztahy-s-tretimi-krajinami/colna-politika/colne-kvoty-a-colne-suspenzie-v-eu/vyzva-na-podavanie-vyhrad-alebo-podporu-ziadosti-o-colne-suspenzie-a-kvoty-r-okovacom-kole-072018 

Objection to a request for taqriff suspension/quota PDF (8,3 kB)

Objection to a request for tariff suspension/quota DOC (23,5 kB)

E-mailom vo formáte DOC v určených termínoch (do 1. mája resp. 1. novembra každého roku). Viac informácií na https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-vztahy-s-tretimi-krajinami/colna-politika/colne-kvoty-a-colne-suspenzie-v-eu/vyzva-na-podavanie-vyhrad-alebo-podporu-ziadosti-o-colne-suspenzie-a-kvoty-r-okovacom-kole-072018 

Žiadosť o zmenu existujúcej suspnezie/kvóty_Request for amendment PDF (124,2 kB)

Žiadosť o zmenu existujúcej suspnezie/kvóty_Request for amendment DOC (50,0 kB)

E-mailom vo formáte DOC v určených termínoch (do 15. februára resp. 15. augusta každého roku). Viac na https://www.mhsr.sk/uploads/files/jZ6xvtXi.pdf  

Žiadosť o predĺženie pozastavenia uplatňovania cla PDF (198,4 kB)

Žiadosť o predĺženie pozastavenia uplatňovania cla DOC (12,6 kB)

E-mailom vo formáte DOC v určenom termíne (do 15. marca). Viac na https://www.mhsr.sk/uploads/files/jZ6xvtXi.pdf  

Request for prolongation of a tariff suspension PDF (5,4 kB)

Request for prolongation of a tariff suspension DOC (23,0 kB)

E-mailom vo formáte DOC v určenom termíne (do 15. marca). Viac na https://www.mhsr.sk/uploads/files/jZ6xvtXi.pdf  

 

Obchod – formuláre pre povoľovacie a licenčné konania

ZBERATEĽ - Evidencia výrobkov obranného priemyslu vo vlastníctve zberateľa.pdf

ZBERATEĽ - Evidencia výrobkov obranného priemyslu vo vlastníctve zberateľa.doc

 

ZBERATEĽ - Informácia zberateľa o kúpe/predaji výrobkov: §35 ods.5 písm.b).pdf

ZBERATEľ - Informácia zberateľa o kúpe/predaji výrobkov: §35 od.5 písm.b).doc

 

ZBERATEĽ - ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE - Informácia o kategórii, type a množstve výrobkov, ktoré zberateľ vlastní.pdf

ZBERATEĽ - ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIA - Informácia o kategórii, type a množstve výrobkov, ktoré zberateľ vlastní.doc

 

ZBERATEĽ - Povolenie na nákup/predaj výrobkov obranného priemyslu.pdf

ZBERATEĽ - Povolenie na nákup/predaj výrobkov obranného priemyslu.doc

 

ZBERATEĽ - Žiadosť o vydanie povolenia na nákup/predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.pdf

ZBERATEĽ - Žiadosť o vydanie povolenia na nákup/predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu.doc

 

 ZBERATEĽ - Osvedčenie o zápise do registra zberateľov.pdf

 ZBERATEĽ - Osvedčenie o zápise do registra zberateľov.doc

 

ZBERATEĽ - Žiadosť právnickej osoby o zápis do registra zberateľov.pdf

ZBERATEĽ - Žiadosť právnickej osoby do registra zberateľov.doc

 

ZBERATEĽ - Žiadosť fyzickej osoby o zápis do registra zberateľov.pdf

ZBERATEĽ - Žiadosť fyzickej osoby o zápis do registra zberateľov.doc

 

Žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie.pdf

Žiadosť o vydanie individuálnej transferovej licencie.doc

 

Žiadosť o vydanie certifikátu.pdf

Žiadosť o vydanie certifikátu.doc

 

 Žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie.pdf

 Žiadosť o vydanie globálnej transferovej licencie.doc

 

Žiadosť o vydanie všeobecnej transferovej licencie.pdf

Žiadosť o vydanie všeobecnej transferovej licencie.doc

 

Príloha k licencii.pdf

Príloha k licencii.doc

 

Vyhlásenie konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu.pdf

Vyhlásenie konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu.doc

 

Žiadosť o udelenie licencie na výrobok obranného priemyslu.pdf

Žiadosť o udelenie licencie na výrobok obranného priemyslu.doc

 

Vyhlásenie žiadateľa o udelenie licencie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.pdf

Vyhlásenie žiadateľa o udelenie licencie na obchdovanie s výrobkami obranného priemyslu.doc

 

Vyhlásenie žiadateľa o udelenie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.pdf

Vyhlásenie žiadateľa o udelenie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.doc

 

Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu.pdf

Žiadosť o vydanie povolenia na obchdovanie s výrobkami obranného priemyslu.doc

 

Certifikát o overení dodávky.docx

 

 

Medzinárodný dovozný certifikát.pdf

Medzinárodný dovozný certifikát.doc

 

Oznámenie predaja VOP.pdf

Oznámenie predaja VOP.xls

 

Oznámenie výrobných čísiel dovezených/vyvezených VOP.pdf

Oznámenie výrobných čísiel dovezených/vyvezených VOP.xls

 

 Štvrťročné hlásenie.pdf

 Štvrťročné hlásenie.xls

 

Žiadosť o udelenie jednorázovej viacnásobnej alebo globálnej licencie na vývoz.pdf

Žiadosť o udelenie jednorázovej viacnásobnej alebo globálnej licencie na vývoz.xls

 

Vyhlásenie o konečnom použití určených výrobkov.pdf

Vyhlásenie o konečnom použití určených výrobkov.doc

 

Čestné vyhlásenie.pdf

Čestné vyhlásenie.doc

 

 Príloha na pyrotechnické výrobky.pdf

 Príloha na pyrotechnické výrobky.doc

 

Príloha na výbušniny.pdf

Príloha na výbušniny.doc

 

Prílohy na určené výrobky.pdf

Prílohy na určené výrobky.doc

 

Hlásenie o využití licencie.pdf

Hlásenie o využití licencie.doc

 

Čestné vyhlásenie žiadateľa podľa § 6 ods. 4 písm. c).pdf

Čestné vyhlásenie žiadateľa podľa § 6 ods. 4 písm. c).doc

 

Povolenie na transfer výbušnín v rámci EÚ.pdf

Povolenie na transfer výbušnín v rámci EÚ.doc

 

Žiadosť o udelenie licencie na dovoz alebo vývoz určených výrobkov.docx

 

 

Žiadosť o udelenie licencie na transfer určených výrobkov.docx

 

 

Žiadosť o individuálne, rámcové vývozné povolenie a povolenie na prepravu v rámci EÚ.pdf

Žiadosť o individuálne, rámcové vývozné povolenie a povolenie na prepravu v rámci EÚ.xls

 

Žiadosť o dovozný certifikát.pdf

Žiadosť o dovozný certifikát.xls

 

Žiadosť o udelenie povolenia na sprostredkovateľskú činnosť pre tovar dvojakého použitia.pdf

Žiadosť o udelenie povolenia na sprostredkovateľskú činnosť pre tovar dvojakého použitia.xls

 

Žiadosť - prekurzory výbušnín.pdf

 Žiadosť - prekurzory výbušnín.xls

 

Žiadosť k dohľadu na dovoz - hliník.pdf

Žiadosť k dohľadu na dovoz - hliník.doc

 

Žiadosť k dohľadu na dovoz - oceľ.pdf

Žiadosť k dohľadu na dovoz - oceľ.doc

 

Žiadosť o udelenie dovoznej licencie - KĽDR.pdf

Žiadosť o udelenie dovoznej licencie - KĽDR.doc

 

 

Národný orgán pre zákaz chemických zbraní – deklaračné formuláre

Príloha I k tlačivu C Deklarácia jednoúčelového nízkotonážneho objektu JNO.pdf

Príloha I k tlačivu C Deklarácia jednoúčelového nízkotonážneho objektu JNO.doc

 

Príloha II k tlačivu C Deklarácia ostatných objektov podľa zoznamu 1.pdf

Príloha II k tlačivu C Deklarácia ostatných objektov podľa zoznamu 1.doc

 

Tlačivo 1.1 Každoročná deklarácia chemikálií zoznamu 1.pdf

 Tlačivo 1.1 Každoročná deklarácia chemikálií zoznamu 1.doc

 

Tlačivo 1.1.1 Každoročná deklarácia chemikálií JNO a ostatných objektov zoznamu 1.pdf

Tlačivo 1.1.1 Každoročná deklarácia chemikálií JNO a ostaných objektov zoznamu 1.doc

 

Tlačivo 1.1.2 Každoročná deklarácia chemikálií zo zoznamu 1 v jednoúčelovom nízkotonážnom objekte.pdf

Tlačivo 1.1.2 Každoročná deklarácia chemikálií zo zoznamu 1 v jednoúčelovom nízkotonážnom objekte.doc

 

Tlačivo 1.1.3 Každoročná deklarácia ostatných objektov zo zoznamu 1.pdf

Tlačivo 1.1.3 Každoročná deklarácia ostatných objektov zo zonamu 1.doc

 

Tlačivo 1.2 Detailná každoročná deklarácia presunov do/z deklarujúcich štátov počas minulého roku.pdf

Tlačivo 1.2 Detailná každoročná deklarácia presunov do/z deklarujúcich účastníckych štátov počas minulého roku.doc

 

Tlačivo 1.2.1 Detailná každoročná deklarácia každého presunu chemikálií zo zoznamu 1.pdf

Tlačivo 1.2.1 Detailná každoročná deklarácia každého presunu chemikálií zo zoznamu 1.doc

 

Tlačivo 1.3 Deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby chemikálií zo zoznamu 1.pdf

Tlačivo 1.3 Deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby chemikálií zo zoznam 1.doc

 

Tlačivo 1.4 Deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby chemikálií zo zoznamu 1 v ostatných objektoch.pdf

Tlačivo 1.4 Deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby chemikálií zo zoznamu 1 v ostaných objektoch.doc

 

Tlačivo C1 Prvotná deklarácia existujúcich objektov podľa zoznamu 1.pdf

Tlačivo C1 Prvotná deklarácia existujúcich objektov podľa zoznamu 1.doc

 

Tlačivo C2 Prvotná deklarácia nových objektov podľa zoznamu 1.pdf

Tlačivo C2 Prvotná deklarácia nových objektov podľa zoznamu 1.doc

 

Tlačivo C3 Každoročná deklarácia chemikálií a činností objektov zo zoznamu 1 v minulom roku.pdf

Tlačivo C3 Každoročná deklarácia chemikálií a činností objektov zo zoznamu 1 v minulom roku.doc

 

Tlačivo C4 Každoročná deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby.pdf

Tlačivo C4 Každoročná deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby.doc

 

Tlačivo CN 1 Postup notifikácie plánovaných zmien prvotnej deklarácie deklarovaných objektov.pdf

Tlačivo CN 1 Postup notifikácie plánovaných zmien prvotnej deklarácie deklarovaných objektov.doc

 

Tlačivo CN 2 Notifikácia plánovaných presunov do/z notifikovaných účastníckych štátov.pdf

Tlačivo CN 2 Notifikácia plánovaných presunov do/z notifikovaných účastníckych štátov.doc

 

Tlačivo 2.1 Deklarácia vývozu a dovozu podľa zoznamu 2.pdf

 Tlačivo 2.1 Deklarácia vývozu a dovozu podľa zoznamu 2.doc

 

Tlačivo 2.1.1 Deklarácia vývozu a dovozu podľa zoznamu 2.pdf

Tlačivo 2.1.1 Deklarácia vývozu a dovozu podľa zoznamu 2.doc

 

Tlačivo 2.2 Deklarácia výrobných zón podľa zoznamu 2.pdf

Tlačivo 2.2 Deklarácia výrobných zón podľa zoznamu 2.doc

 

Tlačivo 2.3 Deklarácia závodov zo zoznamu 2.pdf

Tlačivo 2.3 Deklarácia závodov zo zoznamu 2.doc

 

Tlačivo 2.3.1 Činnosť závodu vzťahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 2.pdf

Tlačivo 2.3.1 Činnosť závodu vzťahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 2.doc

 

Tlačivo 2.3.2 Výrobná kapacita závodov pre všetky deklarované chemikálie zo zoznamu 2.pdf

Tlačivo 2.3.2 Výrobná kapacita závodov pre všetky deklarované chemikálie zo zoznamu 2.doc

 

Tlačivo 2.4 Informácia o každej chemikáii zo zoznamu 2 nad deklaračné minimum vo výrobnej zóne.pdf

Tlačivo 2.4 Informácia o každej chemikálii zo zoznamu 2 nad deklaračné minimum vo výrobnej zóne.doc

 

Tlačivo 2.5 Predpokladaná činnosť vzťahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 2 v množstve presahujúcom deklaračné minimum vo výrobnej zóne.pdf

Tlačivo 2.5 Predpokladaná činnosť vzťahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 2 v množstve presahujúcom deklaračné minimum vo výrobnej zóne.doc

 

Tlačivo 2.6 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 2.6 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 2.7 Deklarácia závodov vyrábajúcich chemikálie zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 2.7 Deklarácia závodov vyrábajúcich chemikálie zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 2.7.1 Súčasná činnosť závodu používaného na predchádzajúcu výrobu chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 2.7.1 Súčasná činnosť závodu používaného na predchádazúcu výrobu chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 2.8 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 2.8 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 2.8.1 Miesto, kam boli dodané chemikálie zo zoznam 2 vyrobené vo výrobnej zóne na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 2.8.1 Miesto, kam boli dodané chemikálie zo zoznamu 2 vyrobené vo výrobnej zóne na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 3.1 Deklarácia vývozu a dovozu podľa zoznamu 3.pdf

 Tlačivo 3.1 Deklarácia vývozu a dovozu podľa zoznamu 3.doc

 

Tlačivo 3.1.1 Deklarácia vývozu a dovozu podľa zoznamu 3.pdf

Tlačivo 3.1.1 Deklarácia vývozu a dovozu podľa zoznamu 3.doc

 

Tlačivo 3.2 Deklarácia výrobných zón podľa zoznamu 3.pdf

Tlačivo 3.2 Deklarácia výrobných zón podľa zoznamu 3.doc

 

Tlačivo 3.3 Deklarácia závodov zo zoznamu 3.pdf

Tlačivo 3.3 Deklarácia závodov zo zoznamu 3.doc

 

Tlačivo 3.4 Informácia o každej chemikálii zo zoznamu 3 nad deklaračné minimu vo výrobnej zóne.pdf

Tlačivo 3.4 Informácia o každej chemikálii zo zoznamu 3 nad deklaračné minimum vo výrobnej zóne.doc

 

Tlačivo 3.4.1 Predpokladaná činnosť vzťahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 3 v množstve presahujúcom deklaračné minimum vo výrobnej zóne.pdf

Tlačivo 3.4.1 Predpokladaná činnosť vzťahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 3 v množstve presahujúcom deklaračné minimum vo výrobnej zóne.doc

 

Tlačivo 3.5 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 3.5 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 3.6 Deklarácia závodov vyrábajúcich chemikálie zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 3.6 Deklarácia závodov vyrábajúcich chemikálie zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 3.6.1 Súčasná činnosť závodu používaného na predchádzajúcu výrobu chemikálií zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 3.6.1 Súčasná činnosť závodu používaného na predchádzajúcu výrobu chemikálií zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 3.6.2 Pre každú chemikáliu zo zoznamu 3 súčasná výrobná kapacita závodov používaná na predchádzajúcu výrobu chemikálií.pdf

 

Tlačivo 3.6.2 Pre každú chemikáliu zo zoznamu 3 súčasná výrobná kapacita závodov používaná na predchádzajúcu výrobu chemikálií.doc

 

Tlačivo 3.7 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 3.7 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 3 na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 3.7.1 Miesto, kam boli dodané chemikálie zo zoznamu 3 vyrobené vo výrobnej zóne na účely výroby chemických zbraní.pdf

Tlačivo 3.7.1 Miesto, kam boli dodané chemikálie zo zoznamu 3 vyrobené vo výrobnej zóne na účely výroby chemických zbraní.doc

 

Tlačivo 4.1 Deklarácia "ostatných chemických výrobných zariadení"KOCHL.pdf

Tlačivo 4.1 Deklarácia "ostatných chemických výrobných zariadení"KOCHL.doc

 

Tlačivo 4.1.1 Informácia o každej chemikálii KOCHL a PSF vo výrobnej zóne nad deklaračné minimum.pdf

Tlačivo 4.1.1 Informácia o každej chemikálii KOCHL a PSF vo výrobnej zóne nad deklaračné minimum.doc

 

 

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia

VZOR hlásenia MU alebo inej závažnej udalosti na MH SR (PDF) (452,06 kB)

VZOR hlásenia MU alebo inej závažnej udalosti na MH SR (DOCX) (42,6 kB)

Poslať len e-mailom podľa vyžiadania.

Vzor Hlásenia zmien (PDF) (215,8 kB)

Vzor Hlásenia zmien (DOCX) (16,9 kB)

Poslať na odbor v 1 výtlačku so sprievodným listom (Hlásenie zmien nie je potrebné podpisovať).

Vzor odovzdávacieho protokolu pre USB token (PDF) (314,2 kB)

Vzor odovzdávacieho protokolu pre USB token (DOCX) (41,4 kB)

Poslať na odbor v 1 výtlačku s podpismi (nie je potrebné osvedčenie podpisu), príp. vrátený USB token, ak nebol poslaný samostatne.

Vzor vyúčtovania finančných prostriedkov (RTF) (64,2 kB)

Vzor vyúčtovania finančných prostriedkov (XLS) (26,0 kB)

Poslať na odbor v 1 výtlačku s podpismi (nie je potrebné osvedčenie podpisu).

Vzor požiadavky na pridelenie finančných prostriedkov (RTF) (89,9 kB)

 

Poslať na odbor v 1 výtlačku s podpismi (nie je potrebné osvedčenie podpisu).

Vzor požiadavky na úhradu finančných prostriedkov (RTF) (146,7 kB)

 

Poslať na odbor v 1 výtlačku s podpismi (nie je potrebné osvedčenie podpisu).

   

 

Energetika

Vyhláška MH SR č. 99/2015 Z. z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby

 

 

Vzorová zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor

 

 

 

Regionálna investičná pomoc

Žiadosť o investičnú pomoc

Žiadosť o investičnú pomoc

V súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa žiadosť o investičnú pomoc podáva na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. V prípade zaslania žiadosti prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy nie je potrebné doručovať žiadosť v listinnom vyhotovení.

Akceptácia ponuky investičnej pomoci

Akceptácia ponuky investičnej pomoci

V súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa akceptácia ponuky investičnej pomoci podáva na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. V prípade zaslania akceptácie ponuky investičnej pomoci prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy nie je potrebné doručovať dokument v listinnom vyhotovení.

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru

 

 Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru

 

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru podľa § 22 ods. 17 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podáva na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. V prípade zaslania ročnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy nie je potrebné doručovať dokument v listinnom vyhotovení.

Správa ukončení investičného zámeru

Správa ukončení investičného zámeru 

Správa ukončení investičného zámeru podľa § 22 ods. 17 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podáva na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. V prípade zaslania správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy nie je potrebné doručovať dokument v listinnom vyhotovení.

Ročná správa o využívaní investície

Ročná správa o využívaní investície

Ročná správa o využívaní investície podľa § 22 ods. 17 písm. c) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podáva na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. V prípade zaslania ročnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy nie je potrebné doručovať dokument v listinnom vyhotovení.

Záverečná hodnotiaca správa

Záverečná hodnotiaca správa

Záverečná hodnotiaca správa podľa § 22 ods. 17 písm. d) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podáva na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát. V prípade zaslania správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy nie je potrebné doručovať dokument v listinnom vyhotovení.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk