Startup víza

Súčasťou žiadosti o udelenie prechodného pobytu za účelom podnikania na základe § 22 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon“) je okrem náležitostí uvedených v zákone aj Podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu (nižšie uvedené).

Takáto žiadosť o pridelenie prechodného pobytu za účelom podnikania podľa §22 ods. 1 písm. b) na základe podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu je následne posudzovaná policajným útvarom v 30-dňovej lehote podľa § 33 ods. 8 zákona.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk