Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu

Zoznam koncových odberateľov elektriny, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu v roku 2019

Zoznam koncových odberateľov elektriny, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu v roku 2020

Zoznam koncových odberateľov elektriny, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu v roku 2021

Zoznam koncových odberateľov elektriny, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu v roku 2022

Zoznam koncových odberateľov elektriny, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu v roku 2023

Zoznam koncových odberateľov elektriny, na ktorých sa vzťahuje efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu v roku 2024

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk