Zoznam oprávnených podnikov pre poskytnutie kompenzácie za rok 2018

Ministerstvo hospodárstva SR podľa § 6a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z. („zákon č. 309/2009 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom („vyhláška ministerstva“), zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a na základe žiadostí podnikateľov, ktorí reagovali na výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom a splnili kritéria ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. a vyhláškou ministerstva vyplatí kompenzáciu za cenu elektriny.

Komisia na svojom zasadnutí dňa 14. októbra 2019 odsúhlasila poskytnutie kompenzácie pre 76 podnikov a rozdelenie 40 mil. EUR z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR  na rozpočtový rok 2019, ktoré boli určené na zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny podľa ich spotreby elektriny.

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister hospodárstva SR dňa 25. októbra 2019, bude poskytnutá štátna pomoc vo forme kompenzácie.

 

Prílohy

Rozhodnutie ministra hospodárstva SR

Zoznam oprávnených podnikov pre poskytnutie kompenzácie za rok 2018 (PDF)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk