Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

P.č.

Názov a sídlo uchádzača

Výsledok vyhodnotenia ponúk

Poradie uchádzačov

1.

Lomtec.com a.s., Líščie údolie 5, 84101 Bratislava

Úspešný

1.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk