Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

§ 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Predmet zákazky:

„Dobudovanie systému komplexnej požiarnej ochrany budov MH SR III. etapa“

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

P.č.

Názov a sídlo uchádzača

Výsledok vyhodnotenia ponúk

Poradie uchádzačov

1.

PYROKONTROL Slovakia, s.r.o., Trnavská cesta 108, 821 04 Bratislava

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk