KORONAVÍRUS

Usmernenie EÚ k colným otázkam súvisiacim s núdzovou situáciou COVID-19: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

 

Nariadenie EÚ o vývoze osobných ochranných prostriedkov mimo EÚ:
https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-opatrenia-dovoznevyvozne-obmedzenia/vyvoz-zdravotnickych-ochrannych-prostriedkov-mimo-eu

 

Otázky k aktuálnej situácii súvisiacej s koronavírusom a ekonomickými opatreniami posielajte na: koronaopatrenia@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk