KORONAKRÍZA

Otázky k preplácaniu testov pre firmy: testovaniefiriem@mhsr.sk

Otázky k dotáciám na nájomné: najmy@mhsr.sk

 Usmernenie EÚ k colným otázkam súvisiacim s núdzovou situáciou COVID-19: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

Otázky k žiadostiam udelenie výnimky z karantény na vstup na územie SR: koronavynimky@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk