Akciové spoločnosti

Akciové spoločností, v ktorých je Ministerstvo hospodárstva SR akcionárom

 

P. č.

Názov akciovej spoločnosti, kde MH SR je akcionárom

Sídlo

1.

Transpetrol, a. s.

Šumavská 38
821 08 Bratislava
č. t. 02/55571010

2.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.

Tomášikova 22
821 02 Bratislava
č. t. 02/4826 2111

3.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
č. t. 02/62626000

4.

Slovenské elektrárne, a. s.

Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2
č. t. 02/58661111

5.

Západoslovenská energetika, a. s.

Čulenova 6
816 47 Bratislava
č. t. 02/50612201

6.

Stredoslovenská energetika Holding, a. s.

Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

7.

Východoslovenská energetika Holding, a. s.

Mlynská 31
042 91 Košice
č. t.055/6102251

8.

  MH Manažment, a.s.

Trnavská cesta č. 100 821 01 Bratislava

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk