Akciové spoločnosti

Akciové spoločností, v ktorých je Ministerstvo hospodárstva SR akcionárom

P. č.

Názov akciovej spoločnosti, kde MH SR je akcionárom

Sídlo

Predseda predstavenstva

1.

Transpetrol, a. s.

Šumavská 38
821 08 Bratislava
č. t. 02/55571010

Ing. Ivan Krivosudský

2.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.

Tomášikova 22
821 02 Bratislava
č. t. 02/4826 2111

JUDr. Vladimír Švirág

3.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
č. t. 02/62626000

Ing. Ján Valko

4.

Slovenské elektrárne, a. s.

Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2
č. t. 02/58661111

Branislav Strýček

5.

Západoslovenská energetika, a. s.

Čulenova 6
816 47 Bratislava
č. t. 02/50612201

Jochen Kley

6.

Stredoslovenská energetika Holding, a. s.

Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Mgr. Petr Sekanina

7.

Východoslovenská energetika Holding, a. s.

Mlynská 31
042 91 Košice
č. t.055/6102251

Karl Kraus

8.

  MH Manažment, a.s.

Trnavská cesta č. 100 821 01 Bratislava

JUDr. Andrej Holák

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk