Orgány Národného jadrového fondu

Riaditeľ NJF: Ing. Peter Neštický

Hlavný kontrolór: Ing. Ivan Horváth

Rada správcov NJF:

Ing. Ladislav Éhn - predseda Rady správcov
prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. DrSc. (za Ministerstvo financií SR) – podpredseda Rady správcov
Ing. Juraj Homola (za Úrad jadrového dozoru SR) – podpredseda Rady správcov
Ing. Juraj Václav – správca podúčtu NJF
prof. Doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.  – správca podúčtu NJF
Ing. Eduard Strýček – správca podúčtu NJF
Ing. Viliam Ziman – správca podúčtu NJF

Dozorná rada NJF:

Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník Ministerstva financií SR - predseda Dozornej rady

Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD., štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR - člen Dozornej rady

JUDr. Boris Susko, PhD., štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR - člen Dozornej rady

Ing. Eduard Metke, CSc., podpredseda Úradu jadrového dozoru SR - člen Dozornej rady

RNDr. Vladimír Jurina, vedúci odboru ochrany zdravia pred žiarením Úradu verejného zdravotníctva SR - člen Dozornej rady

 


 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk