Orgány Národného jadrového fondu

Riaditeľ NJF: Ing. Peter Neštický

Hlavný kontrolór: Ing. Ivan Horváth


Rada správcov NJF:

Ing. Ladislav Éhn - predseda 
prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. DrSc. (za Ministerstvo financií SR) – podpredseda 
Ing. Juraj Homola (za Úrad jadrového dozoru SR) – podpredseda 
Ing. Juraj Václav, PhD. – správca podúčtu NJF
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. – správca podúčtu NJF
Ing. Ján Petrovič, PhD. – správca podúčtu NJF
Ing. Ľubomír Kuchta – správca podúčtu NJF


Dozorná rada NJF:

Ing. Marcel Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR – predseda dozornej rady
RNDr. Karol Galek, MSc., štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR – člen dozornej rady
Mgr. Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR – člen dozornej rady
Ing. Eduard Metke, CSc., podpredseda Úradu jadrového dozoru SR – člen dozornej rady
RNDr. Vladimír Jurina, vedúci odboru ochrany zdravia pred žiarením Úradu verejného zdravotníctva SR – člen dozornej rady 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk