Neziskové organizácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

 

P. č.

Názov neziskovej organizácie

Sídlo

1.

EKONOM-SERVIS, n. o., v likvidácii
 

Viedenská cesta č. 7
852 20 Bratislava
tel. 02/6224 9968

2.

Európska vzdelávacia akadémia, n. o., v likvidácii
 

Nobelova 16
836 14 Bratislava
tel. 02/4910 0211

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk