Príspevkové organizácie

Príspevkové organizácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

 

P.č.

Názov príspevkovej organizácie

Sídlo

1.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Bajkalská 27
827 99 Bratislava
č. t. 5824 8344

2.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)  

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
č. t. 02/58260100
            58260101

3.

Múzeum obchodu Bratislava

Linzbothova 16
821 06 Bratislava 
č. t. 02/45243167

       

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk