Rozpočtové organizácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR


P. č.

Názov organizácie

Sídlo

Štatutárny zástupca

1.

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32
827 99 Bratislava
č. t. 02/58 27 22 40

RNDr. Nadežda Machútová
ústredná riaditeľka

2.

Hlavný banský úrad

Kammerhofská 2
969 00 Banská Štiavnica
č. t. 045/67 82 222

Ing. JUDr. Peter Kúkelčík
predseda

3.

Puncový úrad Slovenskej republiky

Medená 10
814 56 Bratislava
č. t. 02/52 96 70 55

Doc. Ing. Alena Longauerová PhD.
riaditeľka


Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk