Aktívne štátne podniky

Zoznam štátnych podnikov, ktorých zakladateľom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

P. č.

Názov štátneho podniku

Sídlo

1.

Rudné bane, š. p., 
IČO 00 007 838Kammerhofská 25

969 50 Banská Štiavnica

č. t. 048/4138910

 


Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk