Štátny tajomník I

Kamil Šaško, MSc.

štátny tajomník 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

Dátum narodenia: 5. 11. 1985

Štátna príslušnosť: SR

 

Profesionálna prax:

2020 – 2023                Expert regulácie a dohľadu, Národná banka Slovenska

2017 – 2020                Finančný radca, Rada EÚ, Stále zastúpenie SR pri EÚ, Brusel

2015 – 2020                Finančný Attaché, Stále zastúpenie SR pri EÚ, Brusel

2014 – 2015                Generálny štátny radca, Sekcia finančného trhu, Ministerstvo financií  SR, Bratislava

2013 – 2014                Privátny bankár, Tatra banka, Bratislava

2013 – 2013                Správca portfólia, Otto Money, Londýn, UK

 

Členstvo v organizáciách:

2016 – 2016               Predseda Pracovných skupín Rady EÚ – Finančné služby, Rada EÚ, Brusel,

2018 – 2020               Člen Centra pre Finančné inovácie, Ministerstvo financií SR

 

Vzdelanie:

London School of Business and Finance – LSBF, Master of Science (MSc.), Financie – Investičné bankovníctvo

University of Sussex, Bakalár v odbore “Aplikovaná veda a riadenie podniku” (BSBA.), Matematika 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk