Štátny tajomník II

RNDr. Peter Gerhart, PhD.

štátny tajomník 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

Dátum narodenia: 29. apríla 1970

Štátna príslušnosť:  slovenská

 

Profesionálna prax:

2014 – 2022       Vedúci útvaru medzinárodných projektov, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice

2010 – 2013       Vedúci odboru investícií, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice

2006 – 2009       Projektový manažér projektov vyraďovania JE V1, Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice

2003 – 2006       Projektový manažér vybraných úloh vyraďovania, Slovenské elektrárne, a. s., VYZ, o. z., Jaslovské Bohunice

1998 – 2003       Vedúci laboratórií, WERT, s. r. o., Trnava

1997 – 1998       Rádiochemik, Slovenské elektrárne, a. s., AE Bohunice, o. z., Jaslovské Bohunice

 

Vzdelanie:

2005      Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky – Bezpečnostné aspekty prevádzky jadrových zariadení, diplom z postgraduálneho štúdia

2001      Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Jadrovej chémie, priznaný titul „RNDr.“

1993 – 1999       Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Jadrovej chémie, priznaný titul „PhD.“

1988 – 1993       Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Jadrovej chémie, priznaný titul „Mgr.“

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk