Štátny tajomník II

Mgr. PhDr. Vladimír Šimoňák, PhD.

štátny tajomník 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

Dátum narodenia: 1. 2. 1982

Štátna príslušnosť: SR

 

Profesionálna prax:

 

2021 - 2023                Riaditeľ odboru krízového manažmentu, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

2015 - 2021                Vedúci oddelenia vnútorných záležitostí, Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli

2011 - 2015                Riaditeľ odboru zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstvo vnútra SR

2008 - 2010                Právnik, oddelenie európskych záležitostí, Ministerstvo vnútra SR

 

Vzdelanie:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Magister v odbore právo

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, PhD. v odbore medzinárodné vzťahy

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk