Štátny tajomník II

 RNDr. Karol Galek, MSc.

 štátny tajomník 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

 

Dátum narodenia: 14. 07. 1979
Štátna príslušnosť: SR

 

Profesionálna prax:

2020 - súčasnosť štátny tajomník 2, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republikyBratislava

2016 - 2020 poslanec, Národná rada Slovenskej republiky, Bratislava

2016 - 2020 predseda, Komisia pre technologický rozvoj a inovácie, Bratislava

2010 - 2016 koordinátor projektov cezhraničnej spolupráce, Energiepark Bruck/Leitha, Rakúsko

2009 - 2015 konateľ, Generm s.r.o., Bratislava

2008 - 2008 business analyst, Enel North Amerika, Andover, USA

2005 - 2008 projektový manažér, Ventureal s.r.o., Bratislava

2004 - 2005 hlavný radca, Inšpektorát kúpeľov a žriedel MZV SR, Bratislava 

 

Vzdelanie a príprava: 

2006 - 2009 Renewable Energy in Central & Eastern Europe, Technische Universität, Viedeň

2005 - 2006 Ekonómia, marketing a manažment, Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave

1999 - 2006 Hydrogeológia a inžinierska geológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1993 - 1997 Pozemné staviteľstvo, Stredná priemyselná škola stavebná, Bratislava 

 

Osobné zručnosti:

Materinský jazyk: slovenčina

Cudzie jazyky:      POROZUMENIE                        HOVORENIE                                        PÍSANIE

                   počúvanie       čítanie       ústna interakcia      samostatný ústny prejav

angličtina:        B2                B2                   B2                                B2                                   B2

nemčina           C1                C1                  C1                                C1                                    C1

 

 

Kontakt na kanceláriu štátneho tajomníka II:

Tel.: 02/4854 7105        

 02/4854 7205

Fax: 02/4342 3155

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk