Členovia NKM

Por.č. Titul Meno Priezvisko Titul   organizácia
1. Mgr.  Radovan Urban Kocák PhD., MPH predseda Ministerstvo hospodárstva SR
2.  Ing.  Zuzana Chudá     Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Ing.  Janka Loreková     Ministerstvo financií SR
4.  PhDr. Mária Čierna     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5.  JUDr. Luciána Malovcová     Ministerstvo spravodlivosti SR
6. JUDr.  Martin Maliar     Ministerstvo spravodlivosti SR
7. Mgr. Martin  Gergely     Ministerstvo životného prostredia SR
8. PhDr. Emília Malacká     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Mgr.  Kristína Gendová Ruzsíková     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Ing.  Milan Pakši     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. pplk. Ing. Helena Kanková PhD.   Ministerstvo vnútra SR - Prezídium Policajného zboru
12. Mgr.  Veronika Vargová     Národná banka Slovenska
13. Ing.  Silvia Gavorníková     Exportno-importná banka SR
14. Mgr. Juraj Adamica     Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
           
15. JUDr. Pavol Bacigál     Konfederácia odborových zväzov
16. Ing.  Roman Havlíček     Priatelia-Zeme CEPA
17. Mgr.  Andrej Naščák     Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA) 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk