Členovia NKM

Por.č. Titul Meno Priezvisko Titul   organizácia
1. PhDr.
Daniela Koladová   predsedkyňa     
Ministerstvo hospodárstva SR
2.  Ing.  Lenka Miháliková     Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
3. Ing.  Janka Loreková     Ministerstvo financií SR
4.  PhDr. Mária Čierna     Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5.  JUDr. Luciána Malovcová     Ministerstvo spravodlivosti SR
6. JUDr.  Martin Maliar     Ministerstvo spravodlivosti SR
7. Mgr. Martin  Gergely     Ministerstvo životného prostredia SR
8. PhDr. Emília Malacká     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

9.

Ing.  Karolína Bednárová     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Ing.  Milan Pakši     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

11.

pplk. Ing.

Helena Kanková PhD.   Ministerstvo vnútra SR - Prezídium Policajného zbor

12.

13.

Ing.

 

Judita

Radmila

Brzobohatá

Dančiaková

   

Úrad vlády SR

Národná banka Slovenska

14. Ing.  Silvia Gavorníková     Exportno-importná banka SR
15. Mgr. Juraj Adamica     Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
           
16. JUDr. Pavol Bacigál     Konfederácia odborových zväzov
17. Ing.  Roman Havlíček     Priatelia-Zeme CEPA
18. Mgr.  Andrej Naščák     Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA) 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk