Štruktúra NKM

                                                                                                                    ENGLISH version

Národné kontaktné miesto pre implementáciu Smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti o zodpovednom správaní podnikov je štvorstranný orgán zložený zo zástupcov vlády, zamestnancov, zamestnávateľov a občianskej spoločnosti.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk