Nairobi 2015

X. Ministerská konferencia WTO, Nairobi, 2015

 

V dňoch 15. – 19. decembra 2015 sa v Nairobi (Keňa) uskutočnila 10. Ministerská konferencia WTO, na ktorej sa zúčastnili delegácie 162 členských krajín WTO. Hlavným cieľom členských krajín WTO na 10. MK bolo dosiahnuť dohodu o menšom balíku vybraných elementov DDA, ktoré sa týkajú niektorých problematík v oblasti poľnohospodárstva a rozvojových aspektov zameraných hlavne na potreby najmenej rozvinutých krajín. Dôležitou otázkou bolo aj stanovenie ďalšieho postupu v rokovaniach o zostávajúcich oblastiach DDA a začatie rokovaní o nových aktuálnych otázkach svetového obchodu.

 

Z prijatých ministerských rozhodnutí na 10. MK je považované za kľúčové rozhodnutie o exportnej súťaži. Na základe neho by mali byť eliminované vývozné podpory a upravené opatrenia, ktoré majú rovnaký deformačný efekt na obchod (exportné úvery a garancie, štátne obchodné podniky a potravinová pomoc). Ide o najvýznamnejšiu multilaterálnu dohodu v oblasti poľnohospodárstva od vzniku WTO, z ktorej budú mať úžitok nielen rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny, ale aj EÚ, ktorá tieto opatrenia nevyužíva od roku 2013 (zlepšia sa podmienky na svetových trhoch pre európskych producentov týchto komodít).

 

Počas 10. MK bola uzavretá aj plurilaterálna dohoda o obchode s informačnými technológiami (ITA-2), ktorá pokrýva vyše 200 produktov a ročný obrat obchodu s týmito komoditami dosahuje objem 1,3 bilióna USD, čo predstavuje asi 10 % svetového obchodu. Dohoda, ktorú uzavrelo 53 krajín (z celkového počtu 162 členov WTO), vrátane EÚ, bude mať pozitívny dopad na globálnu ekonomiku, pretože bezcolný dovoz produktov informačných technológií budú môcť využívať všetky členské krajiny WTO.

 

Nedoriešená zostala otázka ďalšieho pokračovania v rokovaniach o zostávajúcich oblastiach tzv. Rozvojovej agendy z Dohy (DDA) a otvorenie diskusie o rokovaniach o nových otázkach týkajúcich sa obchodu. Členské krajiny WTO majú na tieto otázky rozdielne názory, ktoré sa premietli aj do ministerskej deklarácie.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk