Seattle 1999

Cieľom tretej ministerskej konferencie v Seattli bolo naštartovať nové kolo rokovaní, tzv. Miléniové kolo a analyzovať súčasné pravidlá obchodovania. Krajiny vypracovali rôzne návrhy agendy pre nové kolo rokovaní, návrhy jednotlivých krajín obsahovali rôzne body:

 • poľnohospodárske výrobky
 • priemyselné výrobky
 • textilné a odevné výrobky
 • informačné technológie
 • elektronický obchod
 • služby
 • námorná, riečna doprava
 • finančné služby
 • telekomunikačné služby
 • verejné obstarávanie
 • technické prekážky obchodu
 • sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Konferencia sa neskončila tak, ako krajiny očakávali, nakoľko agenda obsahovala mnoho veľmi citlivých bodov a nakoľko sa krajiny nedokázali dohodnúť na obsahu rokovaní tzv. Miléniového kola.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk