Singapúr 1996

Prvá ministerská konferencia WTO sa konala v decembri 1996 a zahrňovala rokovania na multilaterálnej, ako aj bilaterálnej úrovni. Predstavuje dosiaľ najúspešnejšiu ministerskú konferenciu WTO.

Rokovalo sa o nasledovných oblastiach:

 • finančné služby
 • informačné technológie
 • telekomunikačné služby
 • poľnohospodárske výrobky
 • farmaceutické výrobky
 • multilaterálna dohoda o investíciách
 • hospodárska súťaž
 • verejné obstarávanie
 • vzťah obchod - investičné opatrenia
 • vzťah obchod - hospodárska súťaž
 • vzťah obchod - ochrana životného prostredia
 • vzťah priemyselne vyspelé krajiny - rozvojové krajiny

Deklarácia WTO zo Singapuru

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk