Dohoda o elektronickom obchode

Členovia WTO prijali deklaráciu, na základe ktorej sa zatiaľ nebudú uvaľovať clá na elektronicky obchodované tovary.

Obchod s digitalizovanými produktmi dosiahol v roku 1996 hodnotu 40 mld. USD, čo predstavuje necelé 1% svetového obchodu. Krajiny sa dohodli, že dočasne nebudú uplatňovať na elektronicky obchodovaný tovar žiadne clá, nakoľko aj keby všetok digitalizovateľný tovar sa predával výlučne po internete, straty na štátnych príjmoch by boli zanedbateľné. Clá uvaľované na digitalizovateľné produkty sa podieľajú maximálne 1% na celkových colných príjmoch, t.j. asi 0,03% na celkových rozpočtových príjmoch štátu. Väčšina krajín má clo na digitalizovateľný tovar vo výške menej ako 10%.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk