Dohoda o finančných službách

Oficiálne prvý súbor rokovaní o otvorení trhu finančných služieb skončil v júli 1995, ale vlády sa rozhodli pokračovať v rokovaniach a v decembri 1997 sa 70 členských krajín predstavujúcich viac než 95% oblasti bankovníctva, poistenia, obchodu s cennými papiermi a finančného poradenstva dohodlo na liberalizácii sektoru finančných služieb.

Dohoda uľahčuje komerčnú prítomnosť zahraničných dodávateľov finančných služieb na základe uvoľnenia obmedzení pokiaľ ide o zahraničné vlastníctvo miestnych finančných inštitúcií, právne formy komerčnej prítomnosti (pobočky, zastúpenia, agentúry a pod.) a rozšírenie existujúcich sfér pôsobností.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk