Dohoda o informačných technológiách

Ministerské vyhlásenie o obchode s produktmi informačných technológií, bežne označované ako dohoda o informačných technológiách (ITA), bolo prijaté v Singapure 13. decembra 1996.  43 krajín predstavujúcich 93% svetového obchodu s informačnými technológiami sa zaviazalo odstrániť všetky clá a obdobné poplatky na produkty informačnej technológie (počítače, počítačové súčiastky, polovodiče, software, telefóny, telekomunikačné zariadenia, elektronické súčiastky, vybraná spotrebná elektronika) pochádzajúce z ľubovoľnej krajiny WTO k 1.1.2000.

 

Vzhľadom na technologický pokrok v oblasti informačných technológií, ktorý nastal od r. 1997, vznikla potreba revízie zoznamov liberalizovaných výrobkov, ktorá vyústila do negociačných rokovaní o rozšírení dohody ITA.  Dohodu   vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA2) sa nakoniec podarilo uzatvoriť počas 10. ministerskej konferencii WTO, ktorá sa konala 15. – 18. decembra 2015 v Nairobi.

 

V ministerskom vyhlásení je zaznamenaný aj súhlas účastníkov rokovaní s návrhom časových harmonogramov, ktoré všetci účastníci predložili

 

Finálny zoznam 201 liberalizovaných výrobkov zahŕňa napríklad nové generácie polovodičov, GPS navigačné systémy, herné konzoly, zdravotnícke prístroje magnetickej rezonancie, stroje na výrobu plošných spojov, telekomunikačné satelity a dotykové obrazovky. Podľa WTO  predstavuje ročný objem svetového obchodu s týmito   výrobkami 1,3  bilióna dolárov (7% celkového svetového obchodu).

 

Z dohody budú profitovať aj ostatné členské krajiny WTO, ktoré nie sú účastníkmi dohody, pretože odstránenie ciel na tieto produkty sa bude týkať všetkých členov WTO. Táto skutočnosť bude mať dopad na globálnu ekonomiku, pretože nižšie ceny produktov informačných technológií sa prejavia aj v ďalších odvetviach, ktoré využívajú tieto produkty, čo bude mať pozitívny vplyv na vytváranie nových pracovných miest a rast HDP na celom svete.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk