Dohoda o obchode s civilnými lietadlami

Podľa tejto Dohody sa odstraňujú všetky clá a iné podobné poplatky pri dovoze civilných lietadiel a súčastí k lietadlám podľa prílohy k tejto dohode. Nulové clá sa aplikujú nielen pre zmluvné strany dohody, ale aj pre všetkých členov WTO.

Slovenská republika sa v nadväznosti na vstup do EÚ stala signatárom tejto dohody. V minulosti SR nebola signatárom dohody, avšak na unilaterálnej báze dočasne uplatňuje nulové clá na vybranú leteckú techniku (12 položiek colného sadzobníka - stav k 1.9.2001).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk