Dohoda o základných telekomunikáciách

Rokovania začali v máji 1994 a vo februári 1997 bola dosiahnutá dohoda o liberalizácii telekomunikačných služieb, v rámci ktorej 69 krajín súhlasilo s liberalizáciou sektora. Dohoda sa obsahuje nediskriminačný prístup a používanie verejných telekomunikačných služieb a sietí s cieľom podporiť demonopolizáciu telekomunikácií a využiť rozvoj nových technológií. Na základe dohody dochádza k výraznému znižovaniu cien, čo núti menších operátorov spájať sa (strategické aliancie, akvizície, spoločné podniky). Krajiny si však uchovali právo prijať primerané ochranné opatrenia na obranu pred nekalou hospodárskou súťažou.

Záväzky týkajúce sa prístupu na trh pokrývajú oblasti ako: hlasové telefonovanie, prenos dát, telex, telegraf, fax, predaj a prenájom prenosovej kapacity, pevné a mobilné satelitné systémy, mobilné dátové služby, pagery a iné osobné komunikačné systémy.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk