Rozvojové aspekty

Rozvojové aspekty

Dohody WTO jednoznačne uznávajú vzťah medzi obchodom a rozvojom a obsahujú osobitné ustanovenia pre rozvojové krajiny. Viac ako dve tretiny členov WTO tvoria rozvojové alebo najmenej rozvinuté krajiny.

V rámci 4. ministerskej konferencie WTO v roku 2001 v Dohe bola prijatá ministerská deklarácia známa ako Rozvojová agenda z Dohy (DDA). Na jej základe sa začalo nové, tzv. „rozvojové“ kolo rokovaní WTO a otázky rozvoja a záujmy rozvojových krajín boli zaradené do centra práce WTO.

Ministerská deklarácia z Hongkongu z roku 2005 naštartovala iniciatívu "Aid for Trade" (Pomoc pre obchod), ktorej cieľom je pomôcť rozvojovým krajinám pri budovaní kapacít na strane ponuky s cieľom expandovania obchodu.

Počas ministerskej konferencie WTO na Bali v decembri 2013 ministri prijali niekoľko rozhodnutí v rámci rozvojového piliera vrátane tých, ktoré sú zamerané na podporu obchodu s najmenej rozvinutými krajinami.

Integrálnou súčasťou ministerskej deklarácie z Dohy je problematika rozvoja. Rozvojová dimenzia DDA znamená, že musia byť adekvátne premietnuté záujmy a potreby rozvojových krajín. Je nevyhnutné zabezpečiť ich zapojenie do mnohostranného obchodného systému, ktoré by im napomohlo v ich rozvoji prostredníctvom obchodu. Obzvlášť je potrebné zohľadniť potreby slabých a zraniteľných rozvojových krajín. Dohody WTO obsahujú aj zásady zvláštneho a rozdielneho zaobchádzania s rozvojovými, a predovšetkým najmenej rozvinutými krajinami. To znamená, že v každej oblasti je im explicitne vyjadrená de facto nižšia miera záväzkov v prístupe na trh, dlhšie implementačné liberalizačné lehoty, výnimky v niektorých záväzkoch, špeciálny režim pre niektoré produkty z rozvojových krajín, zohľadnenie stupňa ich rozvoja a rozvojových potrieb, zvýšená rozvojová a technická pomoc a pod. Ide o opatrenia, ktoré majú zvýšiť obchodné príležitosti rozvojových krajín. Záujem je na výraznejšom rozšírení obchodu Juh - Juh, tzn. obchodu medzi rozvojovými krajinami, ktorý môže pozitívne ovplyvniť rast ekonomík rozvojových krajín.

Problematikou obchodu a rozvoja sa v rámci WTO zaoberá Výbor WTO pre obchod a rozvoj (CTD – Committee on Trade and Development).

Bližšie informácie: Obchod a rozvoj

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk