Plurilaterálne rokovania o obchode so službami (Trade in Services Agreement – TiSA)

Od roku 2013 prebiehajú plurilaterálne rokovania, ktorých cieľom je ambiciózne prehĺbenie liberalizácie obchodu so službami v porovnaní s existujúcou dohodou GATS v rámci WTO.

Krajiny zapojené do rokovaní reprezentujú približne 70 % svetového cezhraničného obchodu so službami za rok 2010 (bez intra-EÚ obchodu) - EÚ, Austrália, Hongkong, Chile, Island, Izrael, Japonsko, Kanada, Kolumbia, Kórea, Kostarika, Lichtenštajnsko, Maurícius, Mexiko, Nový Zéland, Nórsko, Pakistan, Panama, Peru, Švajčiarsko, Taiwan, Turecko, či USA.

Negociačný mandát Európskej komisie bol zverejnený v marci 2015 na internetovej stránke (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1273). Tento mandát špecifikuje, k akým záväzkom sa EÚ môže, resp. nemôže zaviazať.

 

Ďalšie informácie je možné získať na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1133

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk