Textilné výrobky

Textilné a odevné výrobky

Textilné a odevné výrobky patria k najcitlivejším komoditám pre vysoký podiel na exporte a zamestnanosti rozvojových krajín. Cieľom dohody WTO o textiloch a odevoch bolo začleniť textilný a odevný priemysel pod pravidlá GATT, pretože veľká časť obchodu s textilom a odevmi podliehala dohode o textile MFA z roku 1976, ktorej počiatky spadajú do roku 1960, kedy rozvinuté krajiny požiadali o výnimky z pravidiel GATT. Na jej základe sa už vyše 20 rokov uplatňovali množstevné obmedzenia .

Členské krajiny sa zaviazali postupne odstrániť všetky nnožstevné obmedzenia v štyroch etapách do 1.1.2005, pričom si mohli vybrať, ktoré výrobky integrujú skôr a ktoré až v poslednej etape.

Etapy odstraňovania množstevných obmedzení

Etapa

% celkového dovozu roku 1990

1. Etapa do 1.1.1995

16%

2. Etapa do 1.1.1998

17%

3. Etapa do 1.1.2002

18%

4. Etapa do 1.1.2005

49%

 

Členské krajiny WTO sa ďalej dohodli poskytnúť špeciálne zaobchádzanie pre krajiny, ktoré neboli členmi MFA, malých dodávateľov, najmenej rozvinuté krajiny a začínajúci priemysel. Dosiaľ existujúce množstevné kvóty boli medziročne postupne zvyšované. K 1.1.2005 došlo k úplnému odstráneniu množstevných dovozných obmedzení. V nadväznosti na odstránenie týchto kvót však vo viacerých krajinách (aj v EÚ) došlo k rapídnemu nárastu dovozu textilných a odevných výrobkov za ceny pod výrobné náklady, na základe čoho vybrané krajiny iniciovali ochranné konania pred nadmerným dovozom a antidumpingové konania. Následne stojí pred krajinami potreba znižovať existujúce colné sadzby.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk