Pomôcky

 

  • podiel disponibilných uchádzačov sledovaný podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci vrátane rozdelenia okresov Slovenskej republiky do zón - tabuľka, (pdf, 470kB)
  • násobky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republike sledované podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci - tabuľka, (pdf, 441kB)
  • Príručka k definícií MSP. (pdf, 1414kB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk