Registračný termín REACH 2018

Registračný termín REACH 2018

Vyrábate alebo dovážate chemické látky v množstve viac ako 1 tona ročne? Ak áno, musíte svoje látky registrovať podľa európskeho nariadenia REACH do 31. mája 2018

Informačný leták

Prečo by ste mali látky registrovať?

Ak máte povinnosť svoje látky registrovať a neurobíte tak do posledného registračného termínu (31. máj 2018), nebudete mať viac povolenie ich po tomto dátume vyrábať/dovážať v rámci EÚ/EHP.

Bližšie informácie k postupu pri registrácii nájdete v našom dokumente Informácia k registračnému termínu REACH 2018 (PDF) a na stránkach Európskej chemickej agentúry zriadených špeciálne pre registračný termín REACH 2018

REACH 2018 SME workshop

Viedeň, 9. – 10. 3. 2017

V dňoch 9. a 10. marca 2017 sa vo Viedni bude konať workshop pre malých a stredných podnikateľov (SME) najmä zo strednej a východnej Európy, ktorý organizuje Európska chemická agentúra (ECHA) v spolupráci s Európskou asociáciou remesiel, malých a stredných podnikov (UEAPME). Cieľom workshopu je poskytnúť SME praktické rady pre registráciu chemických látok podľa nariadenia REACH.

Účasť na konferencii je bez poplatkov. Prednášky o kľúčových témach týkajúcich sa registrácie budú prezentované v anglickom jazyku. V rámci workshopu budú mať účastníci zo Slovenska možnosť konzultovať konkrétne otázky s odborníkmi z Centra pre chemické látky a prípravky MH SR.

 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke workshopu, ale aj ECHA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk