Valaliky Industrial Park

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 792/2021 zo dňa 22.12.2021 schválila Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícií pre investičný projekt s názvom Strategické územie Valaliky.

Na základe vyššie uvedeného uznesenia Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 28.12.2021 Osvedčenie o významnej investícií pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“ pod číslom 105705/2021-4270-233878,
(OSVEDČENIE Č. 1 – STARÉ OSVEDČENIE)

ktoré bolo Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR o zmene osvedčenia o významnej investícií č. 10455/2022-4270-38185 zo dňa 02.03.2022  zmenené
(ZMENA OSVEDČENIA)

a Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 02.03.2022 Osvedčenie o významnej investícií pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 10455/2022-4270-38187 233878
(OSVEDČENIE Č. 2 – NOVÉ A PLATNÉ OSVEDČENIE)

VYSVETLENIE K ZMENE OSVEDČENIA:

K zmene osvedčenia došlo výlučne z dôvodu potreby zmeny držiteľa osvedčenia, v prvom osvedčení z decembra 2021 bola držiteľom osvedčenia spoločnosť MH Invest II, s.r.o., pričom v novom – druhom osvedčení je ním spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o., ktorá koná ako držiteľ osvedčenia, a táto Vás aj oslovila a zodpovedá za výkupy pozemkov ako aj za úspech celého projektu.
 
Viac informácií k projektu nájdete na www.valaliky.eu.
 
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk