Výzva na nominovanie kandidátov do Európskej poradnej skupiny spotrebiteľov (ECCG)

Dovoľujeme si Vás informovať, že na Výzvu na nominovanie kandidátov na členov ECCG na nasledujúce funkčné obdobie reagovali spolu štyri právnické osoby založené alebo zriedené na ochranu práv spotrebiteľov. Po dôkladnom preskúmaní všetkých nominácii dospel odbor ochrany spotrebiteľa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky k záveru uplatniť voči jednej z predložených nominácii svoje právo vyhradené vo Výzve: „právo neakceptovať nominácie kandidátov tých spotrebiteľských združení, s ktorými MH SR nemá žiadne skúsenosti, nemá informácie o ich práci v spotrebiteľskej oblasti za ostatné obdobie alebo existujú dôvodné pochybnosti, že navrhovaný kandidát spĺňa požiadavky stanovené rozhodnutím Komisie (2009/75/ES) zo 14. septembra 2009, ktorým sa zriaďuje Európska poradná skupina spotrebiteľov, a profilom členov ECCG zastupujúcich vnútroštátne spotrebiteľské organizácie.“

 

Po uplatnení tohto práva je počet nominovaných kandidátov tri, čo zodpovedá požiadavke Komisie na predloženie zoznamu troch kandidátov. Z tohto dôvodu sa verejná prezentácia konať nebude a Komisii bude predložený zoznam týchto troch kandidátov uvedených v abecednom poradí:

 

1.       Mgr. Božena Stašenková, PhD.

 

2.       Ing. Miroslav Tulák

 

3.       Mgr. Petra Vargová Čakovská

 

Výber člena ECCG za SR a jeho náhradníka je v právomoci samotnej Komisie a MH SR doň nemôže žiadnym spôsobom zasahovať. Komisia zohľadňuje kritériá uvedené v rozhodnutí Komisie (2009/75/ES) zo 14. septembra 2009, ktorým sa zriaďuje Európska poradná skupina spotrebiteľov, a či navrhovaný kandidát spĺňa predpoklady podľa profilu členov ECCG zastupujúcich vnútroštátne spotrebiteľské organizácie.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk