Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií - 13. novembra 2013

Piate zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

Piate zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií v tomto roku sa uskutoční 13. novembra 2013 o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti č. 21 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky pod vedením jej predsedov - podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského.

Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií, zriadená vládou SR svojím uznesením č. 711 zo dňa 19. decembra 2012 je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie SR v zahraničí, s prioritným cieľom podpory exportu a prílevu zahraničných investícií.

Rada prerokuje stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 – 2020, návrh na zefektívnenie medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií, návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania Medzinárodnej investičnej banky a správu o činnosti Pracovnej skupiny rady pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí.

Zasadnutie rady je otvorené a verejnosť, ako aj zástupcovia médií sú vítaní. Nakoľko je počet miest v rokovacej miestnosti limitovaný, žiadame o akreditáciu záujemcov do 11.11.2013 do 12.00 na adrese: rvpei@mzv.sk (verejnosť), resp. tlac@mzv.sk (novinári).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk