01. 02. 2018

Koncept Smart City je príležitosťou pre mestá a obce ale aj podnikateľov, zdôraznil štátny tajomník MH SR R. Chovanec

MH SR plánuje v prvom štvrťroku vyhlásiť výzvu, ktorá by mala pomôcť presadiť viac Smart City riešení v mestách na Slovensku. Rezort bude podporovať návrhy, ktoré vzídu zo spolupráce podnikateľov a miest. Budovanie „Smart City“ bez „City“ a teda bez zapojenia miest, nebude nikdy úspešné, vyhlásila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR M. Letašiová.

Efektívne a úsporné fungovanie miest a obcí pomocou moderných technológií a vďaka spolupráci verejného a súkromného sektora je cieľom projektu Smart Cities, na medzinárodnej konferencii v Bratislave venovanej tejto téme to zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. Koncept Smart City je podľa R. Chovanca veľkou príležitosťou tak pre samosprávu a ako aj pre podnikateľov na Slovensku. Predstavitelia samospráv sú pritom podľa neho kľúčoví pri čo najskoršom a čo najefektívnejšom zavádzaní inteligentných riešení do praxe. Firmy zas môžu svoje riešenia ponúkať, testovať a rozširovať nielen na Slovensku ale s dobrými referenciami môžu svoje riešenia vyvážať aj do zahraničia. Je to možnosť exportu, ktorá zatiaľ nie je prebádaná ale môže mať potenciál, predpokladá R. Chovanec. Príkladom môže byť slovenská spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá minulý rok počas pracovnej cesty slovenských vládnych predstaviteľov po krajinách Ázie podpísala Memorandum o spolupráci na dodávku inteligentného verejného osvetlenia pre mesto Hanoj. Ide pritom o jeden z najväčších projektov výmeny verejného osvetlenia na svete.

MH SR plánuje v prvom štvrťroku vyhlásiť výzvu, ktorá by mala pomôcť presadiť viac Smart City riešení v mestách na Slovensku, informovala o tom počas konferencie generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Upresnila, že výzva bude určená pre malých a stredných podnikateľov pri zavádzaní inovatívnych riešení do praxe. Podporu bude možné získať na štúdiu uskutočniteľnosti, ako aj na samotnú realizáciu projektu. Snahou rezortu je podpora návrhov, ktoré vzídu zo spolupráce podnikateľov a miest. MH SR si je vedomé, že budovanie „Smart City“ bez „City“ a teda bez zapojenie miest, nebude nikdy úspešné, vyhlásila M. Letašiová. Podporené projekty by mali zatraktívniť jednotlivé mestá, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny vplyv aj na celé regióny.     Podľa prieskumu MH SR väčšina slovenských miest a obcí (68%) považuje Smart City riešenia za prospešné a až vyše 95 percent má záujem investovať do takýchto riešení. Najväčší záujem je o investovanie do nástrojov v oblasti dopravy (58,3 %) a pri poskytovaní mestských služieb (29,2%).

Účastníkov konferencie oslovil cez videopríhovor podpredseda  Európskej  komisie Maroš Šefčovič. Svoje skúsenosti s inteligentným využívaním dostupných technológií a dát v mestách prišli na Slovensko odovzdať zahraniční experti na túto oblasť z Dánska, Švédska, Francúzska, Veľkej Británie, Maďarska a Českej republiky. Konferenciu organizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a  informatizáciu, Smart Cities klub a Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Združením miest a obcí Slovenska.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk