14. 12. 2018

P. ŽIGA: Jadrová bezpečnosť je kľúčová a musí byť prioritou

Úrad jadrového dozoru si slávnostnou konferenciou pripomína 25. výročiu vzniku. Dohliada na bezpečnosť jadrových zariadení, ako aj na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom alebo jadrovými materiálmi. Za svoju existenciu si získal vysoké renomé nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Čítať viac
12. 12. 2018

Vláda rozhodla, že podpora výroby elektriny z domáceho uhlia sa skončí skôr

Všeobecný hospodársky záujem na výrobe elektrickej energie z domáceho uhlia sa skráti z roku 2030 na rok 2023. Skoršie ukončenie dotovania výroby elektriny z domáceho uhlia je podľa ministra hospodárstva Petra Žigu absolútne nereálne. Je totiž potrebné zabezpečiť energetickú stabilitu prenosovej sústavy a dobudovať trafostanicu Bystričany. Je tiež nevyhnutné ľuďom v regióne hornej Nitry predstaviť alternatívy, ktoré budú pripravené po ukončení tejto podpory.

Čítať viac
12. 12. 2018

Investičná pomoc pre najmenej rozvinuté regióny a príchod nového investora do Detvy

Vláda podporila investičnú pomoc pre projekty v najmenej rozvinutých okresoch, ako aj pre projekty prinášajúce na Slovensko inovatívne technológie a inteligentný priemysel. Minister hospodárstva Peter Žiga predložil na schválenie návrhy na podporu pre päť investičných zámerov, ktoré by mali spolu vytvoriť viac ako 470 nových pracovných miest. „Pokračujeme v nastavenej stratégii a podporujeme investície v najmenej rozvinutých regiónoch a projekty s vyššou pridanou hodnotou,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Čítať viac
07. 12. 2018

MH SR má záujem o centrá podnikových služieb v regiónoch

Sektor centier podnikových služieb patrí k najrýchlejšie rastúcim odvetviam ekonomiky na Slovensku. Tieto centrá zamestnávajú už takmer 40-tisíc ľudí, ktorí robia činnosti s vysokou pridanou hodnotou, zdôraznil na štvrtej výročnej konferencii o budúcnosti zdielaných služieb na Slovensku štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Čítať viac
07. 12. 2018

Regulácie by nemali byť vnímané ako nutné zlo, spoločne treba hľadať lepšie riešenia

Znižovanie byrokracie pre podnikateľov a riešenie administratívnej záťaže patria k prioritám ministerstva hospodárstva. Jednou z aktivít, ktorá má napomôcť týmto cieľom, je aj národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, ktorý je zameraný na reformu agendy lepšej regulácie. Aktivity projektu prezentoval rezort hospodárstva odbornej a podnikateľskej verejnosti na výročnej konferencii organizovanej Slovak Business Agency.

Čítať viac
05. 12. 2018

Ochrana SPP pred exekúciami dostala zelenú. Parlament schválil nový zákon

Najväčší štátny plynárenský podnik SPP bude čiastočne ochránený pred exekúciami. Poslanci Národnej rady SR v skrátenom legislatívnom konaní schválili zákon o ochrane majetku v plynárenstve z dielne rezortu hospodárstva. Zákon sa podarilo schváliť za 12 dní, odkedy Najvyšší súd SR v kauze tzv. Duckého zmeniek rozhodol v prospech cyperskej schránkovej spoločnosti.

Čítať viac
04. 12. 2018

Obnova verejných budov bude jednoduchšia

Národná rada SR schválila novelu zákona o energetickej efektívnosti z dielne rezortu hospodárstva, ktorá zavádza do praxe inštitút garantovanej energetickej služby (GES) vo verejnom sektore. Schválená zmena vytvára predpoklad pre výraznejšiu modernizáciu budov a technologických zariadení bez potreby priamej kapitálovej investície z verejných zdrojov.

Čítať viac
04. 12. 2018

Minister P. Žiga rokoval o rozširovaní spolupráce s Čiernou Horou

Možnosti spolupráce v oblasti energetiky, pripravované projekty v Čiernej Hore, o ktoré by sa mohli byť uchádzať podnikatelia zo SR, ako aj transfer slovenských skúseností z viacerých oblastí boli hlavnými témami dvojdňového rokovania Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi vládou SR a vládou Čiernej Hory.

Čítať viac
04. 12. 2018

Svetový obchod naďalej rastie, Slovensko podporuje jeho liberalizáciu. Sú tu však aj riziká

O vývoji svetového obchodu a jeho potenciálnych rizikách diskutovali odborníci v Bratislave na seminári, ktorý zorganizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Podujatia sa zúčastnili desiatky predstaviteľov podnikateľskej sféry či akademickej obce. Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec vyzdvihol význam zahraničného obchodu pre slovenskú ekonomiku a zdôraznil potrebu jeho ďalšej liberalizácie.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk