19. 02. 2019

Odkaz Slovenska v Bruseli – boj proti klimatickej zmene by nemal poškodzovať náš priemysel

Slovensko patrí v EÚ medzi krajiny, ktoré chcú rozumný kompromis medzi dosiahnutím klimatických cieľov a zachovaním konkurencieschopnosti priemyslu. Na zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli to uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

Čítať viac
18. 02. 2019

Európske spotrebiteľské centrum si získalo dôveru spotrebiteľov, využívajú ho stále viac

Európske spotrebiteľské centrum (ESC), ktoré pôsobí pri Ministerstve hospodárstva SR, pomáha a radí spotrebiteľom v otázkach ich práv a povinností obchodníkov. Pri nakupovaní v rámci EÚ, Islandu a Nórska toto centrum sprostredkúva mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Záujem o služby ESC sa každoročne zvyšuje. Minulý rok sa naň obrátilo 1 233 spotrebiteľov, z toho v 543 prípadoch išlo o riešenie cezhraničných spotrebiteľských sporov. Centrum sa snaží zvyšovať povedomie o právach spotrebiteľov aj organizovaním rôznych školení. Podrobné informácie o aktivitách centra sú zverejnené na internetovej stránke http://esc-sr.sk/, ako aj na ich facebookovej stránke.

Čítať viac
15. 02. 2019

Slovensko chce posilniť hospodársku spoluprácu s Indiou

Slovensko a India chcú naďalej rozvíjať politický dialóg a posilňovať hospodársku spoluprácu. Zhodli sa na tom predstavitelia Zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi slovenským a indickým rezortom hospodárstva. Slovenskú delegáciu v indickom Dillí viedol štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz, podľa ktorého sú bilaterálne vzťahy oboch krajín na vysokej úrovni.

Čítať viac
15. 02. 2019

MH SR plní záväzky vyplývajúce z členstva v Digitálnej koalícii

Slovenská Digitálna koalícia vznikla v septembri 2017. Pri jej vzniku stálo 21 zakladajúcich členov, pričom k nim patrilo aj Ministerstvo hospodárstva SR. Počet členov neustále rastie, v súčasnosti ich je 67. Cieľom koalície je mobilizovať organizácie a inštitúcie tak, aby sa im spoločne darilo zvyšovať digitálne zručnosti verejnosti. Podľa premiéra Petra Pellegriniho je naša digitálna koalícia považovaná za jednu z najaktívnejších v Európskej únii.

Čítať viac
11. 02. 2019

Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií

Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale predovšetkým na to, čo je potrebné podľa podnikateľov v týchto oblastiach zmeniť. Prax totiž ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Jedným z výstupov prieskumu by mala byť aj informácia o tom, koľko investujú firmy na Slovensku do inovácií. Zapojiť sa do prieskumu je možné do 11. marca.

Čítať viac
08. 02. 2019

Ocenenie pre produkty a služby cirkulárnej ekonomiky

Sú vaše výrobky a služby vyrobené a/alebo navrhnuté v súlade s konceptom cirkulárnej ekonomiky? Tak neváhajte a zapojte sa do súťaže Dunajského nadnárodného programu MOVECO o inovačnú cenu Innovation Award 2019. Do súťaže je možné zapojiť sa prostredníctvom webstránky www.cleantech-cluster.at/moveco do 15. februára 2019. Otvorená je pre uchádzačov zo všetkých priemyselných odvetví a ekonomických sektorov. Súťaží sa v kategóriách Produkt roka 2019 (cena sa udeľuje zvlášť pre mikropodniky, malé a stredné podniky), Cirkulárny dizajn 2019 a Cirkulárna inovácia 2019. Slávnostné odovzdávanie cien bude na záverečnej konferencii projektu MOVECO v máji v rakúskom Linzi.

Čítať viac
06. 02. 2019

Vláda schválila už tretí antibyrokratický balíček ministerstva hospodárstva

Najnovší, tretí balíček ministerstva hospodárstva na odstránenie zbytočnej byrokracie obsahuje 36 opatrení. Zameriava sa na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok, pričom časť opatrení je výsledkom vlastných zistení rezortu hospodárstva. Priniesť by mali významné zjednodušenie pravidiel pri povoľovaní podnikania, ubudnúť by mali rôzne povinnosti a predkladanie potvrdení napríklad v oblasti hygieny alebo stavebného konania. Do konca roka by sa do praxe malo zaviesť 31 opatrení. Podnikateľom majú zmeny ušetriť 50 miliónov eur. Na opatreniach spolupracovali orgány štátnej správy, podnikatelia, ale aj analytici.

Čítať viac
06. 02. 2019

Vláda chce odstrániť zbytočnú byrokraciu, niektoré predpisy idú nad rámec požiadaviek Bruselu

Už úvodná analýza viac ako 400 smerníc EÚ ukázala, že až v 120-tich prípadoch ide slovenská legislatíva nad rámec požiadaviek Bruselu. Minimálne v troch desiatkach prípadov je to neopodstatnené a malo by sa to zmeniť. Úvodnú analýzu tzv. goldplatingu, teda legislatívnych regulácií nad rámec toho, čo od nás žiada Európska únia, urobilo 24 ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. Zbytočne prísne predpisy znamenajú vyššiu záťaž a náklady pre podnikateľov a znižujú atraktivitu a konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia.

Čítať viac
01. 02. 2019

Historická obchodná dohoda medzi EÚ a Japonskom vstupuje do platnosti. Odstráni bariéry a zvýši vzájomný obchod.

Začiatkom februára vstupuje do platnosti Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Japonskom a Európskou úniou (DHP). Vytvorí zónu voľného obchodu, ktorá zahŕňa 635 miliónov ľudí a takmer tretiny hrubého domáceho produktu sveta. Táto dohoda o voľnom obchode by mala odstrániť bariéry a clá, ktorým doteraz čelili firmy z členských štátov EÚ pri vývoze do Japonska. Nové pravidlá sú dobrou správou pre slovenskú ekonomiku, najmä z pohľadu automobilového priemyslu. Dohoda by mala zvýšiť export našich výrobkov do krajiny vychádzajúceho slnka.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk