06. 09. 2017

O slovenské inovácie je záujem aj v Izraeli

Tel Aviv 6.septembra 2017 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Ministerstvo hospodárstva SR ( MH SR) dnes prezentovali možnosti pre 2. ročník slovensko-izraelskej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.  Prezentácia sa konala pri príležitosti business fóra v Izraeli v čase konania jedného z najvýznamnejších podujatí na propagujúcich inovácie a startupy „DLD innovation festival“ v Tel Avive.

Zástupcovia MH SR a SIEA informovali izraelských a slovenských podnikateľov o druhej pripravovanej výzve k  schéme na podporu medzinárodnej spolupráce pre výskum a inovácie.

Business fórum organizoval Zastupiteľský úrad SR v Izraeli v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zúčastnili sa ho okrem SIEA a MH SR aj zástupcovia slovenských a izraelských podnikateľov, klastra IT Velley Košice, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Technickej univerzity Košice, Slovak Business Agency, ako aj ďalší  významní účastníci a hostia zo  Slovenska a Izraela.

„Izrael je líder v oblasti inovácii a záujem o spoluprácu so Slovenskom treba využiť,“ uviedla Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

 Pri príležitosti business fóra bolo podpísané aj memorandum o spolupráci akademických inštitúcií Slovenska a Izraelu.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk