29. 06. 2017

Peter Žiga na Austrian Business Circle predstavil investičné prostredie na Slovensku

Slovensko má priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré je základným predpokladom pre dlhodobý a udržateľný rast. Povedal to v stredu minister Peter Žiga pred stovkou zástupcov podnikateľskej sféry, s ktorými diskutoval na Austrian Business Circle. Podujatie, na ktorom predstavil investičné prostredie na Slovensku a nový zákon o regionálnej investičnej pomoci, pripravilo veľvyslanectvo Rakúskej republiky v SR.

Minister Peter Žiga na podujatí pripomenul, že za posledné desaťročie sa investičné prostredie na Slovensku značne zmenilo a naša krajina sa stala atraktívnou destináciou pre zahraničných investorov pre dobrú dostupnosť k východným i západným trhom s vynikajúcim napojením na medzinárodnú cestnú, vodnú ako aj leteckú dopravu, navyše je Slovensko členom všetkých dôležitých medzinárodných organizácií, vrátane EÚ a eurozóny – ako jedna z mála krajín strednej a východnej Európy má za oficiálnu menu euro.

„Za posledné štyri roky si Slovenská republika zlepšila svoju pozíciu o 13 miest v rámci rebríčka „Doing Business“, čo nám zaručuje prvenstvo medzi krajinami strednej a východnej Európy,“ podčiarkol minister. 

Ekonomická transformácia krajiny a komplexný súbor reforiem vytvorili priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré je základným predpokladom pre dlhodobý a udržateľný rast, dodal s tým, že Slováci patria medzi najproduktívnejších spomedzi krajín strednej a východnej Európy a zároveň sú tretími najefektívnejšími v rámci eurozóny.

„Spoločnosti, ktoré sa rozhodli svoju investíciu realizovať práve na Slovensku, si už uvedomili, že dostávajú nemeckú kvalitu za slovenskú cenu,“ konštatoval Peter Žiga.

Za posledné dve desaťročia sa na Slovensku dostali do popredia tri piliere slovenskej ekonomiky a v súčasnosti sme treťou najpriemyselnejšou krajinou v EÚ (podiel priemyslu na HDP, po ČR a Rumunsku). K strojárskemu priemyslu, ktorý mal na Slovensku vždy silnú tradíciu, úspešne nadväzuje automobilový a elektrotechnický priemysel.

„Na druhej strane, digitálna revolúcia priniesla na Slovensko rozvoj sektora služieb, zastúpený hlavne informačnými a komunikačnými technológiami a centrami zákazníckych služieb. Všetky tieto sektory majú jedného spoločného menovateľa – vedu a výskum, ktoré v dnešnej modernej ekonomike zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu,“ zdôraznil minister hospodárstva. 

Pripomenul investíciu spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorá je najväčšia na európskom kontinente za posledných sedem rokov. 

Minister Peter Žiga upozornil aj na rozmach tzv. servisných centier ako perspektívneho sektora, ktorý ponúka pracovné príležitosti najmä pre mladých vzdelaných ľudí s jazykovými schopnosťami.  Pripomenul, že Slovenská republika má rozsiahlu sieť centier excelentnosti, kompetenčných centier ako aj vedeckých parkov či výskumných centier. „Uvedomujeme si, že práve kombinácia základného výskumu v týchto inštitúciách a aplikovaného výskumu v súkromných spoločnostiach formujú základy ďalšieho vývoja slovenskej ekonomiky,“ povedal s tým, že čoraz viac spoločností sa rozhodlo pre transfer svojich (zahraničných) technológií do slovenských prevádzok.

Šéf rezortu hospodárstva podnikateľov informoval aj  o pripravovanom novom zákone o regionálnej investičnej pomoci. Jeho filozofia reaguje na potreby Slovenska aj investorov. „V regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti pre nás stále zostáva prioritou tvorba pracovných miest, zatiaľ čo v iných oblastiach, ktoré na nedostatok pracovných miest až tak veľmi netrpia, budeme podporovať konkrétne prioritné oblasti dôležité pre budúcnosť našej krajiny – výskum a vývoj, progresívne technológie a činnosti s vysokou hodnotou,“ vysvetlil minister Peter Žiga.  Zásadný prínos bude jasné nastavenie pravidiel, pri ktorých si investor sám dopredu dokáže presnejšie vypočítať podľa výšky investície, počtu vytvorených pracovných miest a lokality, v ktorej plánuje investíciu zrealizovať, o akú formu a výšku investičnej pomoci sa môže uchádzať; podmienky pre získanie investičnej pomoci tak budú jednoznačnejšie a transparentnejšie.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk