06. 02. 2018

Pripravuje sa výstava Mladý tvorca, minister na nej bude udeľovať ceny

Minister hospodárstva SR Peter Žiga ocení inovatívne výrobky zhotovené žiakmi v spolupráci s učiteľmi stredných škôl. Oceniť chce aj najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou v systéme duálneho vzdelávania. Do súťaží je potrebné prihlásiť v súlade s podmienkami zverejnenými na stránke ministerstva hospodárstva. Ceny si víťazi prevezmú na výstave Mladý tvorca koncom apríla v Nitre.

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje 26. ročník výstavy Mladý tvorca 2018. Výstava, ktorej hlavným cieľom je propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, bude 26. - 27. apríla na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Určená je predovšetkým žiakom posledných ročníkov základných škôl a ich rodičom, ktorí môžu na nej získať potrebné aktuálne informácie pre rozhodovanie  o ďalšom štúdiu a budúcom povolaní. Prezentovať sa na nej bude aj duálny systém vzdelávania a nové typy profesií, ktoré sú potrebné pri zavádzaní  robotizácie a digitálnych technológií do praxe.

Súčasťou výstavy bude aj odovzdanie cien ministra hospodárstva a partnerov podujatia v dvoch súťažiach. Ide o súťaž o Cenu Ministerstva hospodárstva SR za Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017. Prihlášku do tejto súťaže je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi do 5. apríla na adresu Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstvo hospodárstva SR.

Druhé ocenenie bude možné získať v súťaži „Inovácia a technická tvorivosť“. Získať ho budú môcť výrobky zhotovené žiakmi stredných škôl v spolupráci s pedagogickými zamestnancami. Súťaž sa organizuje v kategóriách: strojárstvo, elektrotechnika a energetika, drevospracujúca výroba a umelecké spracovanie výrobkov. Prihlášky do tejto súťaže je potrebné zaslať do 18. apríla na adresu organizačného garanta súťaže, ktorým je Sekcia podnikateľského prostredia a inovácií MH SR.

Bližšie informácie o podujatí a súťažiach sú zverejnené  na webovej stránke ministerstva http://www.economy.gov.sk/inovacie/podujatia/mlady-tvorca.

Výstava je opätovne spojená s Veľtrhom práce JOB-EXPO 2018 a 20. ročníkom európskych dní pracovných príležitostí a prehliadkou ľudových umeleckých remesiel.

Odovzdávanie ocenení sa uskutoční dňa 27. apríla 2018 na výstave Mladý tvorca 2018 v Nitre.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk