04. 06. 2018

Slovensko bude v budúcom roku predsedať ministerskej rade OECD

Predstavitelia členských krajín OECD rozhodli na ministerskom zasadnutí v Paríži, že Slovensko bude na budúci rok viesť zoskupenie 37 ekonomicky najrozvinutejších a najsilnejších krajín sveta. Predsedať ministerskej rade OECD je podľa šéfa rezortu hospodárstva Petra Žigu česť pre každú krajinu a uznanie na medzinárodnej úrovni. Slovensko si získalo rešpekt a dostaneme príležitosť otvoriť dôležité ekonomické témy, zdôraznil minister Žiga.

Slovensko bude v budúcom roku predsedať ministerskej rade Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Rozhodli o tom predstavitelia členských krajín organizácie na ministerskom zasadnutí v Paríži. Slovensko tak bude viesť zoskupenie 37 ekonomicky najrozvinutejších a najsilnejších krajín sveta. Zasadnutie ministerskej rady OECD je najdôležitejšou výročnou udalosťou, na ktorej sa zúčastňujú ministri financií, hospodárstva, zahraničných vecí a mnohí iní ministri členských krajín OECD. Tých je momentálne 35 a na budúci rok to bude 37 krajín. „Predsedať ministerskej rade OECD je česť pre každú krajinu a uznanie na medzinárodnej úrovni,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. „Slovensko si získalo rešpekt a dostaneme príležitosť otvoriť dôležité ekonomické témy," vyhlásil šéf rezortu hospodárstva. Podľa ministra financií Petra Kažimíra, je to veľká vec a prestíž pre našu krajinu. Odzrkadľuje to medzinárodnú reputáciu Slovenska a dlhoročnú prácu veľkého tímu ľudí pracujúcich či už priamo v OECD, pri OECD, alebo s OECD.

Ministerská rada OECD sa vo svojich diskusiách venuje pozitívam, ale aj negatívam spojeným s globalizáciou ekonomiky, boju proti daňovým podvodom, administratívnej spolupráci v oblasti daní či potrebe zmeny rôznych foriem financovania v hospodárskej aj sociálnej oblasti. Jednou z hlavných činností OECD je vypracovávanie odborných štúdií, štatistík o hlavných ekonomických ukazovateľoch a hĺbkové audity jednotlivých krajín. Oficiálne výsledky o hospodárskom vývoji členských krajín publikuje OECD raz za 18 mesiacov. OECD je medzivládna organizácia, ktorá už viac než 50 rokov poskytuje členským štátom široký priestor na odborné diskusie o hospodárskych politikách, ktoré sa týkajú predovšetkým udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a životného prostredia. Poslaním a úlohou OECD je podporovať ekonomický rast a rozvoj, hospodársky a sociálny blahobyt ľudí na celom svete. Tento rok je predsedajúcou krajinou Francúzsko a spolupredsedajúcimi sú Lotyšsko a Nový Zéland.

 

Odbor komunikácie MH SR, SITA

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk