14. 02. 2018

Smart City riešenia v kocke

Základné informácie o Smart City problematike môžu záujemcovia odteraz nájsť na jednom mieste a to v dokumente „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“. Materiál vypracovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy venujúcimi sa tejto problematike, expertmi na urbánnu tematiku, zástupcami miest a súkromného sektora. Rezort hospodárstva materiál oficiálne prezentoval na medzinárodnej konferencii Slovensko na ceste k Smart City, ktorá bola  vo februári Bratislave.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec na nej zdôraznil, že ide o vôbec prvú brožúra na Slovensku k tejto problematike. Je v nej definované  čo si pod pojmom Smart City predstavujeme, zverejnené sú najlepšie príklady Smart City riešení a zoznam firiem, ktoré inteligentné riešenia ponúkajú. Kľúčové sú informácie o tom, ako je možné inteligentné riešenia pre mestá na regionálnej, národnej, interregionálnej ale aj medzinárodnej úrovni financovať. Tento dokument je príspevkom rezortu hospodárstva k podpore zavádzania inovatívnych riešení v slovenských mestách, čo môže napomôcť ich progresívnejšiemu rozvoju.

Smart City je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Na začiatku roka 2014 takúto stratégiu malo 240 európskych miest nad 100 000 obyvateľov a tento rast pokračuje. V roku 2017 už aplikujú komplexné riešenia vlastné pre koncept Smart City takmer všetky západoeurópske mestá. Z prostredia slovenských samospráv možno za posledný rok pozorovať stúpajúci záujem o inteligentné riešenia pre mestá, v niektorých už fungujú prvé konkrétne projekty. 

Viac informácií o tejto téme si môžete prečítať na: http://www.mhsr.sk/inovacie/strategie-a-politiky/smart-cities

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk