12. 11. 2020

AUTOBUSÁRI - usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie

V zmysle čl. IV, ods. 2 Zmluvy o poskytnutí dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy, je príjemca povinný predložiť doklady preukazujúce pokles tržieb v sťaženom období, resp. doklady z ktorých vychádzal pri výpočte poklesu tržieb, a to napr.: 

  • výstup z účtovníctva – hlavnú knihu s vyznačením tržieb z osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy za obdobie 12.3. – 31.7. 2019 a 12.3. – 31.7.2020,
  • účtovný denník s vyznačením tržieb z osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy za obdobie 12.3. – 31.7. 2019 a 12.3. – 31.7.2020,
  • knihu vyšlých faktúr s vyznačením faktúr/tržieb z osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy za obdobie 12.3. – 31.7. 2019 a 12.3. – 31.7.2020,
  • účtovné závierky za obdobie 12.3. – 31.7. 2019 a 12.3. – 31.7.2020 s vyznačením tržieb z osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy,
  • prehľad všetkých faktúr za poskytnuté služby osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy po mesiacoch za obdobie 12.3. – 31.7.2019 a 12.3. – 31.7.2020,
  • (ak disponujete) údaje za tržby z pokladní v autobusoch za obdobie 12.3. – 31.7.2019 a 12.3. – 31.7.2020, ak boli použité pre výpočet. 

 

Doklady, ich scany, je možné predložiť buď elektronicky zaslaním na e-mail 

alebo poštou na adresu Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk