14. 05. 2020

SIEA predlžuje termín pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívny voucher do júla

V snahe zmierniť ekonomické dopady spôsobené šírením ochorenia COVID-19 pristupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu (NP PRKP) k opätovnému predĺženiu koncových termínov pre ukončenie projektov žiadateľov o kreatívne vouchre s architektmi, dizajnérmi, marketérmi alebo programátormi do 31. júla 2020.

Čítať viac
08. 04. 2020

Exportné bariéry - krátky prieskum

V rámci pravidelného prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi, ktorý sa realizuje pre potreby Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, boli identifikované ako problém pre exportérov administratívne bariéry exportu.

Čítať viac
07. 04. 2020

Puncový úrad obnovil poskytovanie služieb

Poskytované sú v obmedzenom režime a za prísnych hygienických opatrení.

Čítať viac
06. 04. 2020

Výklad ÚVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súčasnosti ako tvorca opatrenia OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020 usmerňuje médiá, verejnosť, prevádzky, príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a prostredníctvom nich i samosprávu a PZ SR.

Čítať viac
27. 03. 2020

Európska cena za podporu podniakania - prihláste sa!

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) pomáha pri vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikania. Zvyšuje povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, povzbudzuje a inšpiruje potenciálnych podnikateľov.

Čítať viac
27. 03. 2020

Oznam - vykonávanie verejnej moci elektronickou formou

Oznamujeme, že vo všetkých prípadoch, v ktorých to bude možné, budú rozhodnutia vydané MH SR zasielané do elektronickej schránky.

Čítať viac
27. 03. 2020

Obmedzenie poštových služieb Slovenskej pošty, a.s. v oblasti prepravy zahraničných zásielok

Ministerstvo hospodárstva SR dočasne nemá možnosť na doručovanie zásielok do väčšiny krajín sveta, vrátane krajín EÚ.

Čítať viac
13. 03. 2020

​OZNAM PRE VODIČOV NÁKLADNEJ DOPRAVY

Opatrenie podľa bodu 1 až 3 Verejnej vyhlášky sa nevzťahuje na vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru.

Čítať viac
13. 03. 2020

Nezáväzný prieskum trhu - Časticový respirátor ochrannej triedy FFP3, NR D, ochrana: prach/aerosol

prieskumu trhu v súvislosti s plánovaným nákupom tovaru - respirátorov

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk