08. 04. 2020

Exportné bariéry - krátky prieskum

V rámci pravidelného prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi, ktorý sa realizuje pre potreby Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov na Ministerstve hospodárstva SR, boli identifikované administratívne bariéry exportu.   

V spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou bol pripravený krátky on-line dotazník zaoberajúci sa rôznymi bariérami, ktoré obmedzujú vyššiu aktivitu slovenských podnikov pri exporte.

Prosíme podnikateľov o zapojenie sa do krátkeho zberu dát, vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút: https://inovujme.checkboxonline.com/bariery_exportu 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk