20. 08. 2018

Upozornenie: Informácia o neplatnosti pečiatky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti s upozornením na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získavania nenávratného finančného príspevku z Inovačného fondu n. f. (uverejneným na webovom sídle ministerstva dňa 17. 7. 2018) zároveň informuje verejnosť o neplatnosti jeho pečiatky a  upozorňuje na jej možné zneužitie. Ide o úradnú okrúhlu pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky červenej farby s  priemerom 36 mm s textom: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, evidenčné číslo 24.

Ďakujeme za porozumenie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk