29. 10. 2019

Informačné stretnutie pre odbornú verejnosť k aukciám na nové zdroje OZE

Ministerstvo hospodárstva SR na základe zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby pripravuje podmienky účasti vo výberovom konaní a kritériá na vyhodnocovanie ponúk predložených do výberového konania na nové zdroje OZE.

V tejto súvislosti rezort organizuje pre odbornú verejnosť informačné a diskusné stretnutie, na ktorom budú predstavené základné princípy výberového konania (aukcie).

Podujatie sa uskutoční  6. novembra 2019 (streda) o 13:00 v zasadačke Dunaj (vchod do Galérie SPP), Mlynské nivy 44/4, Bratislava.  

Vašu účasť (meno, priezvisko a spoločnosť), prosím, oznámte do 5.11.2019 na adrese silvia.dalogova@mhsr.sk.

 

MH SR 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk