12. 08. 2020

J. Oravec sa stretol s tromi veľvyslancami

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR sa stretol na pôde rezortu s veľvyslancami Bieloruska, Poľska a Kórejskej republiky. So všetkými tromi rokoval o aktuálnych otázkach hospodárskej spolupráce. S poľským veľvyslancom Krzysztofom Strzałkom diskutovali najmä o čerpaní európskych prostriedkov a medziregionálnej spolupráci. Hlavnou témou rokovania s bieloruským veľvyslancom Igorom Alexandrovičom bolo plánované zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktorá by sa mala uskutočniť na budúci rok. Rokovanie s kórejským veľvyslancom Byung Hwa Chungom sa týkalo najmä voľby generálneho tajomníka WTO, ako aj možnej spolupráce s kórejskými investormi.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk