04. 06. 2020
ilustračný obrázok k verejným konzultáciám k balíku zákona o digitálnych službách

Komisia otvorila verejné konzultácie k balíku zákona o digitálnych službách

Európska komisia otvorila verejné konzultácie k balíku zákona o digitálnych službách, tzv. Digital Services Act. Keďže pripravovaná regulácia bude mať pravdepodobne dopad na poskytovateľov a užívateľov služieb elektronického obchodu, Komisia chce získať názory podnikateľov, občanov, online platforiem, akademickej obce, občianskej spoločnosti a iných zainteresovaných strán k tejto iniciatíve. Konzultácie sa týkajú aj súčasnej smernice o elektronickom obchode, a tiež fungovania online platforiem, vrátane vzťahov P2B (platforma - podnikateľ).

Link na samotnú konzultáciu je https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Digital_Services_Act. Pri prihlasovaní je potrebné mať vytvorený „EU Login“. Termín ukončenia verejných konzultácii je 8. september 2020. Podrobnejšie informácie sú zverejnené v tlačovej správe EK o začatí konzultácie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_962.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk